خانه / مراسم هفتگی

مراسم هفتگی

گزارش ویدئویی مراسم هفتگی ۴ شهریور سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد بهرمن دانلود مداح اهلبیت(علیهم السلام) دانلود آقای محسنی دانلود آقای میاندار دانلود حاج حسین گلستان نژاد دانلود آقای نیکخواه دانلود آقای صالح ربانی دانلود حاج حسن حداد دانلود

بیشتر بخوانید »

مراسم هفتگی ۴ شهریور سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد بهرمن دانلود مداح اهلبیت(علیهم السلام) دانلود آقای محسنی دانلود آقای میاندار دانلود حاج حسین گلستان نژاد دانلود آقای نیکخواه دانلود آقای صالح ربانی دانلود حاج حسن حداد دانلود

بیشتر بخوانید »

گزارش ویدئویی مراسم هفتگی ۲۸ مرداد سال ۱۳۹۸

آقای میاندار دانلود آقای باقری دانلود آقای ملکوتی دانلود آقای پاکدل دانلود آقای نیکان نسب دانلود آقای بنی لوحی دانلود آقای تدین دانلود آقای حجاریان دانلود آقای صالح ربانی دانلود آقای عبا زاده دانلود حاج حسن حداد دانلود

بیشتر بخوانید »

مراسم هفتگی ۲۸ مرداد سال ۱۳۹۸

آقای شبکه ساز دانلود آقای میاندار دانلود آقای باقری دانلود آقای ملکوتی دانلود آقای پاکدل دانلود آقای نیکان نسب دانلود آقای بنی لوحی دانلود آقای تدین دانلود آقای حجاریان دانلود آقای صالح ربانی دانلود آقای عباس زاده دانلود حاج حسن حداد دانلود

بیشتر بخوانید »

گزارش ویدئویی مراسم هفتگی ۲۱ مرداد سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مصطفی بهرمن دانلود آقای اشتری دانلود آقای محبی دانلود حاج آقا خبوشانی دانلود آقای حسینی دانلود حاج حسن حداد دانلود آقای نیکان نسب دانلود حاج سید جواد رضوی دانلود آقای منوچهریان دانلود حاج سید جواد رضوی دانلود آقای خیری دانلود

بیشتر بخوانید »

مراسم هفتگی ۲۱ مرداد سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مصطفی بهرمن دانلود آقای اشتری دانلود آقای محبی دانلود حاج آقا خبوشانی دانلود آقای حسینی دانلود حاج حسن حداد دانلود آقای نیکان نسب دانلود حاج سید جواد رضوی دانلود آقای منوچهریان دانلود حاج سید جواد رضوی دانلود آقای خیری دانلود

بیشتر بخوانید »

گزارش ویدئویی مراسم هفتگی ۱۴ مرداد سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مصطفی بهرمن دانلود آقای ملکوتی دانلود آقای میاندار دانلود حاج سید جواد رضوی دانلود آقای صالح ربانی دانلود آقای نیکخواه دانلود آقای حاجیان دانلود آقا مجید ربانی دانلود حاج حسین گلستان نژاد دانلود

بیشتر بخوانید »

مراسم هفتگی ۱۴ مرداد سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مصطفی بهرمن دانلود آقای ملکوتی دانلود آقای میاندار دانلود حاج سید جواد رضوی دانلود آقای صالح ربانی دانلود آقای نیکخواه دانلود آقای حاجیان دانلود آقای مجید ربانی دانلود حاج حسین گلستان نژاد دانلود

بیشتر بخوانید »

گزارش ویدئویی مراسم هفتگی ۷ مرداد سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مهدی فقیه امامی دانلود آقای حجازی دانلود آقای حجاریان دانلود آقای محب دانلود آقای جوادی دانلود آقای ابراهیمی دانلود آقای محسنی دانلود آقای حامد گلستان نژاد دانلود حاج حسن حداد دانلود

بیشتر بخوانید »

مراسم هفتگی ۷ مرداد سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مهدی فقیه امامی دانلود آقای حجازی دانلود آقای حجاریان دانلود آقای محب دانلود آقای جوادی دانلود آقای ابراهیمی دانلود آقای محسنی دانلود آقای حامد گلستان نژاد دانلود حاج حسن حداد دانلود

بیشتر بخوانید »