خانه / کمک های مردمی

کمک های مردمی

اطلاعات خیریه هیئت حضرت ابوالفضل (ع) استان اصفهان

خیریه هیئت حضرت ابولفضل (ع)

آدرس: خیابان عبدالرزاق، بازارچه حاج محمد جعفر، روبروی مسجد حاج محمد جعفر
تلفن: ۳۴۴۹۹۰۰۰-۰۳۱
شماره حساب : ۰۱۰۲۰۵۲۷۷۷۰۰۹ بانک صادرات
شماره کارت : ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۴۱۱۷۰ بانک صادرات به نام خیریه هیئت حضرت ابوالفضل (ع)
ایمیل: info@heiatabalfazl-esf.ir

جهت ارسال کمکهای مردمی و نذورات خود با شماره های فوق تماس بگیرید یا از طریق حساب بانک صادرات وجوه مورد نظر خود را واریز فرمایید.